е стандартна система за врмеви данни за трудоемки индустрии с особен фокус върху шивашката индустрия и интегрирани възможности за социално производство.

Характеристики

Предварително определени времеви стандарти

   Наборът от елементи Универсални SSD – Стандартни шивашки данни задава точни времеви стойности и видеа за удостоверяване от готова за ползване стандартна времева система за всички шивашки операции;
   Наборът от елементи Универсални SWD – Стандартни работни данни Ви позволява да анализирате всички работи, извършвани ръчно или с инструменти. Има свои приложения за опаковане, рязане, складиране и др.
   SFD – Стандартни данни за завършване включва готова база за макро елементи за завършване и инспектиране.

Развитие на методи

   Матрица на елементи със SAM на елементи, съхранявани в базата данни
   Собствена дефиниция на елементи в случай на много специални машини
   Сравнителни времена за съществуващи операции
   Писмена поддръжка и видеа за обучение на оператори

Инструмент за сътрудничество

   За цялото предприятие: база данни с уникални методи и работни процеси
   За страната на клиента: споделяне на методи и работни процеси
   За страната на производството: проверка на производствената цена
   За страната на консултанта: разработване на методи навсякъде и споделянето им с Вашите клиенти
   Пряка връзка с GPD – Общи производствени данни

Ефективност

   Основа за контрол на ефективността на оператори и изплащане на поощрения
   Анализ на около 12 минути за една работна минута

Икономия от разходи

   Включени са мостри на методи и работни процеси за: чино панталон, джинси, риза, блейзер, рокля, фанелка, сутиен
   Уеб базиран
   Без лиценз, без разходи за поддръжка
   Плащане на употреба


SSD идва от Стандартни шивашки данни (Standard Sewing Data) на AJ Consultants от Финландия. Развитието на стандартни системи за времеви данни SSD базирани на MTM-2, се отнася към 1982 г. През 2017 г.,SSD беше придобито от DataS.